Om verlichting te bereiken in het boeddhisme wordt je geacht om het achtvoudige pad te volgen. Dit pad wordt gevormd door een aantal regels. Als je deze regels volgt zegt men dat je verlichting zal vinden, en zal er een einde komen aan je lijden. Hieronder kan je in het kort lezen wat de edele waarheid is.

 1. Het juiste inzicht
 • begrijp wat lijden is
 • weet wat de oorzaak van lijden is
 • de opheffing van lijden begrijpen
 • het pad dat leid naar de opheffing van lijden begrijpen

2. De juiste intenties

 • het verzaken van zelfzucht
 • welwillendheid en liefdevolle vriendelijkheid
 • geweldloosheid en harmonie

3. Juist spreken

 • niet liegen
 • geen laster verspreiden
 • geen harde woorden gebruiken
 • onthouden van onzinnig gepraat

4. Juist handelen

 • niet doden
 • niet stelen
 • geen seksueel wangedrag

5. Juiste wijze van leven(sonderhoud)

 • geen handel in wapens
 • geen handel in slaven of prostitutie
 • geen handel in levende wezens voor vleesproductie of slachterij
 • geen handel in gif
 • geen handel in bedwelmende middelen

6. Juiste inspanning

 • slechte gedachten en heilloze zaken die nog niet zijn opgekomen vermijden
 • het overwinnen van slechte gedachten en heilloze zaken die reeds zijn opgekomen
 • goede gedachten en heilzame zaken die nog niet zijn opgekomen ontwikkelen
 • het tot groei brengen van goede gedachten en heilzame zaken die reeds zijn opgekomen

7. Juiste bewustzijn

 • bewust zijn van je lichaam
 • bewust zijn van je gevoelens
 • bewust zijn van je geest
 • bewust zijn van mentale objecten

8.Juiste concentratie

 • wijsheid van buitenaf
 • wijsheid van ervaren
 • wijsheid vanuit zelfinzicht